ΕΣΠΑ

Η επιχείρηση Π.ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που εδρεύει στην Περιφέρεια Πελοποννήσουεντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 40.000,00 €.

espabourtsouklis