Πρόσβαση

Μπορείτε να φτάσετε εύκολα στο ξενοδοχείο μας, με κάθε οδικό μέσο, καθώς βρίσκεται κτισμένο επί του επαρχιακού άξονα Τρίπολης-Βλαχέρνας-Βυτίνας. Απέχει μόνο 180 km από την Αθήνα και 43 km από την Τρίπολη.

 

Η πρόσβαση από την Αθήνα είναι ιδιαίτερα απλή:

  • Ακολουθείτε την Εθνική Οδό Αθηνών-Τριπόλεως, έως τον κόμβο της Νεστάνης.
  • Στον κόμβο στρίβετε δεξιά ακολουθώντας τις ταμπέλες που δείχνουν κατεύθυνση προς Βυτίνα.
  • Περνάτε τους οικισμούς Κάψια, Λεβίδι, Βλαχέρνα και λίγο πριν εισέλθετε στον ίδιο τον οικισμό της Βυτίνας, διακρίνετε στ” αριστερά σας το ξενοδοχείο μας.